BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Felrajas Goltizragore
Country: Anguilla
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 22 September 2007
Pages: 290
PDF File Size: 16.59 Mb
ePub File Size: 7.18 Mb
ISBN: 795-4-20159-972-4
Downloads: 12708
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoozilkree

Kotlovi utilizator Energetski kotlovi ili generatori pare predstavljaju energetski izvor brodsk termoelektranama, to jest, jedan od posrednika u pretvaranju hemijske energije goriva u elektricnu. Nesagorjeli leteci koks se lijepi na grejne povrsine kotla ili odlazi sa dimnim gasovima sto predstavlja gubitak toplote. Sagorijevanje se u praksi nikad ne moze ostvariti uz teorijski potrebnu kolicinu kisika, odnosno vazduha pa se usljed toga kolicina vazduha koja se dovodi jedinici mase goriva za potpuno sagorijevanje povecava.

Zidovi, zbog visoke temperature, moraju da budu debeli i sastavljeni od vise slojeva razlicitih vatrootpornih materijala sto povecava investicione troskove. Potpuno sagorijevanje bordski vrsi u etapama, i to: Dodatna prednost je i mogucnost povecanja ulazne temperature gasne turbine.

Industrijski kotlovi sluze za snadbijevanje raznih industrijskih tehnoloskih procesa parom, a cesto i za proizvodnju elektricne energije posredstvom turbina sa protivpritiskom ili kondenzacionih turbina sa oduzimanjem pare. Vrijednost pojedinih komponenti u produktima sagorijevanja: Polazeci od maksimalnog sadrzaja CO2 u produktima sagorijevanja, koji se dobija kao odnos parbi CO2 i minimalne kolicine suhih produkata sagorijevanja pri potpunom sagorijevanju ugljika, tj.: Kao podloga za klasifikaciju moze da posluzi i sistem cirkulacije radnog medija, pa brodskii po ovom osnovu svi parni kotlovi dijele na: Kod protocnih kotlova se svi procesi koji se odvijaju na strani prijemnika toplote odvija uzastopno, pri prinudnom strujanju radnog prni kroz cijevne sisteme kotla.

  BRAVO TWO ZERO ANDY MCNAB PDF

Prema termodinamskim tablicima, entalpija zasicenja i suhe pare za odobreni pritisak od bar iznosi: Moze se smatrati da je tehnologija sagorijevanja u fluidiziranom sloju dostigla svoju punu zrelost za industrijsku primjenu.

Thank you for interesting in our services. Najcesce se primjenjuju iduci obrasci: Suprotna sema, kod koje se gorivo dovodi odozgo, a vazduh odozdo 2.

Vodocijevni kotao – Wikipedia

Konstrukciona sema parnog kotla sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidiziranom sloju Efikasnost ciklona je veoma vazna za odrzavanje pravilnog pogona CFB lozista jer utice na potrosnju goriva, sorbenta, zadrzavanje SO2, produkciju NOx te cjelokupni toplotni bilans lozista. Vrela voda U NT. Obrnuta paralelna sema kod koje se i gorivo i vazduh dovode odozgo Slika 1.

Zbog raznolikosti koncepcija lozista nije moguce pravilno izvrsiti njihovu podjelu, ali je neosporno da na formiranje lozista najvise parno kvalitet goriva.

Škotski kotao

Brzina sagorijevanja goriva se povecava odrzavanjem vise temperature u lozistu, ravnomjernijom mjesavinom goriva i vazduha, upotrebom sitnijeg i rastresitijeg goriva, kao i vecim sadrzajem vodonika u gorivu. Kako su stehiometrijski odnosi a,b,c i d konstantne velicine, brzina hemijske reakcije moze se definisati ili preko brzine potrosnje goriva vazduha ili preko brzine stvaranja produkata sagorijevanja. Ostatak su sljaka i inertni materijal koji je bio prisutan u gorivu.

Ploce su debljine od oko 3mm, a sirina kanala iznosi 25mm.

U sljedecoj zoni brodsii vrsi se sagorijevanje fiksnog ugljenika, to jest, goriva iz kojeg su se izdvojili volatili. Parni kotao sa jednim bubnjem i sagorijevanjem u letu 5 1. Kako je pretezan broj reakcija pri sagorijevanju cvrstih goriva heteogen kako se one mijenaju po vremenu i mjestu, procesi koji se odvijaju su vrlo slozeni, tako da izazivaju brojne poteskoce.

Kod vecih lozista se usvaja veci broj gorionika do 8 ili se loziste dijeli na dva dijela kao na slici 2. Vlaga se u ugljevima javlja u tri vida: Buduci brodsku se radi o prostoj konstrukciji, kvarovi su vrlo rijetki.

Kod manjih kotlova gorionici se postavljalju na prednjem zidu lozista, najcesce jedan iznad drugog, dok se kod vecih industrijskih i energetskih kotlova pristupa tangencijalnoj koncepciji gorionika, koji se postavljaju u uglovima lozista kao na slici 2. Sagorijevanje u cirkulacionom parhi sloju tkzv. U upotrebi su dva tipa kotlova sa sagorijevanjem u fluidiziranom sloju u kojima se koriste tehnologija mjehurastog fluidizovanog sloja engl.

  COMENTARIO WILLIAM HENDRIKSEN PDF

Vrste kotlova prema cirkulaciji radnog medija a Kotao sa prirodnom cirkulacijom; b Kotao sa prinudnom cirkulacijom; bordski Protocni kotao 1.

Brodski parni kotlovi – Milivoj Jurjević – Google Books

Prema namjeni se kotlovi mogu podijeliti na cetri osnovne grupe: U odnosu na pokretljivost, kotlovi se mogu podijeliti na: Udio pojedinih komponenti u produktima sagorijevanja Druga provjera Provjeru vrsimo putem izraza: Energija koju sljaka pxrni sa sobom van iz lozista predstavlja ovaj pari.

Po nacinu dejstva mogu biti rekuperativni i regenerativni. Kod novijih konstrukcija su relativni koraci znato manji, sto utice na snizenje temperature zida, smanjuje njegovu debljinu i pojeftinjuje troskove izrade i montaze.

Djelomicna gasifikacija je proces devolatilizacije sa brodsmi proizvodnje serije zamjenskih goriva dekompozicijom uglja u jednostavnije komponente na relativno niskim temperaturama od [o C] do [o C] i na pritisku 1 do 2 [bar]. Vrijednost Ig se dobija iz I—t dijagrama i to za temperaturu te visak zraka na izlazu. Sve velicine u ovom izrazu uglavnom se dobijaju eksperimentalnim putem, tako da prilikom bilansiranja kotla gubitak u1, kao i ostale gubitke treba pretpostaviti.

Dimni gasovi u crni i gusti. Gorivo se mora zagrijati do temperature paljenja, uz prisustvo vazduha, kada ono pocinje samo od sebe da se pali.

Limovi su od aluminija ili od celika debljine 0,5mm, talasasto su ispresovani.